تبلیغات
بازی های رایانه ای - کد تقلب برای فرمانروایی زمین
د تقلب

Empire Earth: Art of Conquest

برای فعال کردن این کدها در حین بازی کلید enter را بزنید و کد مورد نظر را وارد کنید و سپس دوباره enterبزنید

نتیجه =========  کد

my name is methos======= Get full map and all resources

atm========= Get more gold

asus drivers======= Get full map

boston rent========= Have no gold

creatine======== Get 1000 more iron

display cheat======== Show the codes

the big dig======= Have no resources

uh, smoke?======= Have no wood

you said wood======= Get 1000 wood

توجه:این كدها را باید به صورت تك تك وارد كنید.به فاصله میان كدها توجه كنید.این كدها فقط در چند

بخش بازی كار میدهن.