تبلیغات
بازی های رایانه ای - کد تقلب برای مدال افتخار
كدهای تقلب بازی مدال افتخار(Medal of Honor)

برای فعال كردن كنسول كدهای بازی میانبر

Medal of Honor PA Chat Enable                                                    

از منوی Start  شروع كنید سپس در هنگام بازی كلید ~ را بزنیدو كدهای زیر را وارد كنید.

---------------------------------------------------------------------------روش خدائی                                                                              dog

---------------------------------------------------------------------------بدست اوردن تمامی اسلحه ها                                                    wuss                   

---------------------------------------------------------------------------

بدست اوردن جان كامل                                                            fullheal                              

---------------------------------------------------------------------------

دشمنان از شما چشم پوشی می كنند                                  notarget              

---------------------------------------------------------------------------حركت از میان دیوار                                                               noclip                                 

---------------------------------------------------------------------------نمایش سرعت بازی                                                     

 fps 1  

---------------------------------------------------------------------------نمایش لیست مراحل بازی برای رفتن به مرحله دیگر                      maplist