تبلیغات
بازی های رایانه ای - کد تقلب برای GTA SAN ANDERAS -سان اندریاس
كد تقلب

GTA SAN ANDERAS -سان اندریاس

با تایپ کردن این کدها در بازی می توانید از این بازی لذت کافی را ببرید 

آب و هوا

CWJXUOC ----------------------------------- توفان شن

ALNSFMZO -------------------------------- آسمان ابری

AUIFRVQS --------------------------- آب و هوای بارانی

ICIKPYH ----------------------------- آب وهوای آفتابی

CFVFGMJ --------------------------- آب و هوای مه آلود

MGHXYRM ---------------------- توفان همراه با صاعقه

بینهایت کردن

BAGUVIX --------------------------- بینهایت کردن جان

WANRLTW ---------------------- بینهایت کردن مهمات

CVWKXAM --------------------- بینهایت کردن اکسیژن

پرواز کردن

AFSNMSMW -----------------------------  پرواز قایق ها

RIPAZHA ------------------------------ پرواز ماشین ها

تغییرات ظاهری

KVGYZQK ---------------------------------- لاغر شدن

BTCDBCB ---------------------------------- چاق شدن

تفنگ و افزایش تیر

UZUMYMW ------------------------ تفنگ و افزایش تیر

LXGIWYL -------------------------- تفنگ و افزایش تیر

KJKSZPN -------------------------- تفنگ و افزایش تیر

ماشین جدید و تانک

AIWPRTON ------------------------------- تانک جنگی

PDNEJOH ------------------------- ماشین مسابقه ای

VPJTQWV ------------------------ ماشین مسابقه ای

کد های دیگر

AIYPWZQP --------------------------------- چتر نجات

EHIBXQS ------------------------------ زن های مسلح

SZCMAWO -------------------------- خود کشی کردن

YLTEICZ ------------------------ راننده های پرخاشگر

CPKTNWT ----------------- ترکاندن تمامی ماشین ها

COXEFGU ---------------- افزایش سرعت ماشین ها

AEZAKMI ------------- از بین بردن ستاره های پلیس

BEKKNQV ----------- جلب توجه دختران و تغییر چهره

ASNAEB ------------ خاموش کردن ستاره های پلیس

YECGAA ---------- وسیله ای برای پرواز در آسمان ها

 HESOYAM ------ کامل کردن زره و جان و افزایش دلار