تبلیغات
بازی های رایانه ای - کد تقلب برای counter
كد تقلب

counter strike:conditio zer -كانتر استریك

برای فعال کردن کد های این بازی در حین بازی کلید ~ را فشار دهید و سپس در منوی ظاهر شده تایپ

 کنید sv_cheats 1 (توجه:بین عدد ۱و sv_cheats یک بار space بزنید) و سپس enter بزنید و بعد هر یک از

 کدهای زیر را جداگانه تایپ کنید و دوباره enter بزنید.

ضد ضربه ======GOD

پرواز كردن======FLY

رد شدن از در====NOCLIP

نا پدید شدن=====NOTARGET

تمام مهمات=====IMPULSE 101